Welkom


Welkom op de website van de HuurdersVereniging Hoogambacht HVH.

Ik wil mij aanmelden als bestuurslid Aanmelden

Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de activiteiten van HVH. Wij overleggen met de verhuurder ASR over de huurprijzen en servicekosten en we denken mee met de gebouwbeheerder VHR op diverse terreinen. HVH heeft conform de overlegwet een bepaalde invloed op het beleid van ASR. Daarnaast helpen wij individuele huurders als zij problemen hebben met ASR of VHR door middel van informatie, bemiddeling en juridische ondersteuning.

HVH komt op voor de belangen van de huurders. Zij wil de kwaliteit van wonen optimaliseren!