Bestuur

Huurdersvereniging Hoogambacht heeft op dit moment de volgende vacatures:

  • Bestuursleden

Meer informatie over deze vacatures leest u hieronder.

Algemeen bestuursleden

Als bestuurslid denkt u mee hoe de belangen van de huurders constant onder de aandacht gebracht kunnen worden van de verhuurder ASR en zijn gebouwbeheerder VHR. U neemt deel aan de bestuursvergaderingen van HVH en u kunt het dagelijks bestuur van de vereniging helpen bij de oplossing van problemen en diverse bestuurstaken zoals bijvoorbeeld: verzorgen lief en leed potje; leveren van kopij voor de nieuwsbrief; begeleiding van vertegenwoordigers van VHR; controle van de jaarlijkse afrekening  van de servicekosten; bezoek nieuwe huurders;  enzovoort.

Tijdsbeslag, onkostenvergoeding  en bijzondere voorwaarden

  • Het bestuur van de vereniging vergadert ca. 5 maal per jaar ( 20:00 uur tot 22:00 Uur)
  • De vereniging heeft eenmaal per jaar een algemene Ledenvergadering (20:00 uur tot 22:30 uur)
  • De vereniging heeft tweemaal per jaar overleg met de gebouwbeheerder VHR, eenmaal te Zoetermeer en eenmaal te Hendrik-Ido-Ambacht ( 11:00 uur tot 13:00 uur)
  • U bent huurder en lid van de Huurdersvereniging Hoogambacht
  • Gemaakte kosten worden vergoed; er wordt echter geen onkostenvergoeding betaald!
  • De statuten van de vereniging kunt u vinden via statuten

U kunt zich aanmelden als bestuurslid door dit op te geven via het formulier Contact

Indien u vragen heeft of aanvullende informatie wenst dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat via het telefoonnummer 06-30006125 of een email naar

info@hv-hoogambacht.nl

einde pagina