Over ons

HuurdersVereniging Hoogambacht

HVH is een vrijwilligersorganisatie en heeft beperkte middelen, zowel in geld als in tijd. Maar dat neemt niet weg dat er veel inzet is om de belangen van de leden goed te behartigen!

De belangrijkste werkzaamheden van HVH zijn:

  • Voorlichting en advies aan huurders
  • Leden ondersteunen bij conflicten met de verhuurder
  • Regelmatig overleggen met de gebouwbeheerder

Samenstelling bestuur HVH

Ruthli Groot (voorzitter) In memoriam

Fijn wonen met een goede service  en redelijke huurprijs dat vind ik erg belangrijk. Daarom wil ik me graag inzetten voor de huurdersvereniging. Het is een leuke en uitdagende taak om de belangen van huurders te behartigen en contacten met ASR of VHR te onderhouden en daar waar mogelijk te verbeteren. Sinds januari 2015 ben ik met pensioen en heb ik meer tijd om samen met mijn bestuursgenoten HVH beter op de kaart te zetten en huurders nog beter van dienst te zijn.

Leo Ploeg (secretaris)

 In 2010 ben ik met vroegpensioen gegaan. Ik heb gedurende mijn werkzame jaren gewerkt in de bouw. Begonnen als monteur elektrotechniek ben ik doorgegroeid naar de functie van directeur van een grote technische aannemer(BAM Techniek regio West). Ik wil graag mijn kennis van installatietechniek en bedrijfskunde via HVH  inzetten om de kwaliteit van wonen in ons wooncomplex op peil te houden en misschien zelfs wel te verbeteren.

 

Gijs van Kooten (Penningmeester)

In 2011 ben ik met vroegpensioen gegaan en daarvoor ben ik ruim 38 jaar werkzaam geweest bij verschillende zorginstellingen op de afdeling financiën. Ik ben enige jaren bestuurslid geweest bij een stichting die huisvesting verzorgde voor ouderen. Tevens ben ik gedurende 10 jaar vrijwilliger geweest bij de belastingservice van het FNV. Het mede bijdragen aan een fijne woon- en leefomgeving is de reden mij in te zetten voor de huurdersvereniging.

 

Annemiek Bakker-v.d. Broek ( Algemeen lid)

Met veel plezier woon ik sinds april 2018 in de toren. Ik ben altijd werkzaam geweest in de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. . In juni 1014 ben ik na 45 jaar werken met vervroegd pensioen gegaan. Ik ben nog wel vrijwilliger voor 2 personen. Ik voel mij betrokken bij mensen en de samenleving. Naar aanleiding van de oproep van de secretaris voor het werven van nieuwe bestuursleden heb ik besloten om mij hiervoor op te geven. De reden hiervoor was met name dat ik de tevredenheid van wonen graag wil overdragen aan medehuurders en nieuwe huurders. Zodat we met elkaar zorg kunnen dragen dat de leef- en woonomgeving plezierig blijft. Ik wil hier graag mijn bijdrage aan leveren.

 

 

 

Taakomschrijvingen van het dagelijks bestuur van de vereniging:

taakomschrijving voorzitter

taakomschrijving secretaris

taakomschrijving penningmeester