De rookmelder in de hal kan uw leven redden!

Uw woning is beveiligd met een rookmelder  aangesloten op een 230 volt groep(netspanning) in de meterkast en  voorzien van een back-up batterij. Op de in de meterkast aanwezige groepenverklaring kunt u terugvinden op welke groep de rookmelder aangesloten is ( meestal dezelfde groep als de halverlichting).  In de meterkast is een sticker geplakt met  belangrijke informatie over het gebruik en het onderhoud van uw rookmelder, verder is ook een meer uitgebreide gebruikshandleiding in uw meterkast geplaatst, hierin kunt u bijvoorbeeld lezen op welke wijze de back-up batterij van de rookmelder vervangen kan worden. Let op, bij het vervangen van de batterij dient de netspanning te worden uitgeschakeld ! Als de netspanning is uitgeschakeld van de groep waarop de rookmelder is aangesloten dan zal de groene Led op de rookmelder uit zijn. Nadat u de batterij heeft vervangen en de netspanning weer heeft ingeschakeld, dient u de melder te testen door op de testknop te drukken en ingedrukt te houden totdat het brandalarm afgaat. Let op uw gehoor( niet te dichtbij met uw hoofd), het lawaai is oorverdovend!! Voor de uitgebreide gebruikershandleiding zie de link: handleiding_rook_en_hittemelder

Brandweer oefening in de toren op maandag 28 november

Op maandag 28 november om 19:30 tot ongeveer 21:00 uuruur zal er in de toren een oefening door de brandweer worden gehouden. Onderdeel van de oefening is ook het gebruik van de brandweerlift en het evacueren van slachtoffers(deelname op vrijwillige basis). Dit betekent dat u tijdens de oefening slechts van 1 lift gebruik kunt maken!

De brandweer zal voor de oefening 2 stuks brandweerauto’s (tankautospuiten)inzetten. De oefening zal zo realistisch als mogelijk worden uitgevoerd, dit betekent onder andere: Brandweerlieden met perslucht adembescherming, brandweerauto’s worden aangekoppeld aan blusleiding die in het pand aanwezig is, er zullen slachtoffers(poppen) worden gered, en nog een heleboel zaken meer. Die kunnen we nog niet verklappen want de oefening moet wel verlopen alsof  het alarm ” echt” is.

Wij vertrouwen op uw begrip, we doen het immers voor uw veiligheid!

 

Een initiatief van HVH en VVE

 

 

Vluchten moet je oefenen……!

In samenwerking met de brandweer van Hendrik Ido Ambacht zijn wij bezig met de voorbereiding van een oefening in de toren.

Tijdens deze oefening zal er gewerkt worden met een scenario op basis van een gasexplosie. Over de details van de oefening wordt u later aanvullend geïnformeerd. In ieder geval zal de oefening op een maandagavond in november 2016 tussen 19:00 en 21:30 uur plaatsvinden en kunnen de liften dan niet gebruikt worden!

Namens de werkgroep brand- en veiligheid Hoogambacht

 

Een initiatief van de VVE en HVH